Η CitroEnergy έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα δήλωση αναφέρει αναλυτικά τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας. Περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνουμε, τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα και τις επιλογές που βρίσκονται στη διάθεσή σας σχετικά με τη χρήση τους από την πλευρά μας. Αναφέρονται επίσης τα μέτρα που λαμβάνουμε για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και ο τρόπος, με τον οποίο μπορείτε να συμβουλευθείτε και να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.  Με την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας συμφωνείτε με τις πρακτικές συγκέντρωσης και χρήσης δεδομένων που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

Η συλλογή δεδομένων

Δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από εσάς. Γενικά, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της CitroEnergy χωρίς να καταχωρήσετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία. Σε ορισμένες σελίδες, ενδέχεται να σας ζητήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία προκειμένου να σας παράσχουμε μία υπηρεσία ή να διεξάγουμε μία συναλλαγή, την οποία ζητήσατε. Τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνουμε μπορούν να περιλαμβάνουν τα εξής:

• στοιχεία επικοινωνίας, όπως όνομα, τίτλος, επωνυμία εταιρείας/οργανισμού, διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου και φαξ και διεύθυνση αλληλογραφίας

• πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία σας και τη θέση εργασίας σας σε αυτήν

• τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη λήψη e-mail προώθησης προϊόντων

• οικονομικές πληροφορίες (όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή λογαριασμού)

• πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση και διευκόλυνση της χρήσης των ιστοσελίδων μας, όπως δεδομένα σύνδεσης (login) και τεχνικά δεδομένα

• ερωτήσεις και παραγγελίες για προϊόντα και υπηρεσίες μας

• πληροφορίες που μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις σας

• πληροφορίες εγγραφής σε εκδηλώσεις, καθώς και σχόλια από την πλευρά σας σχετικά με τις ιστοσελίδες μας και γενικότερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Δεν είναι απαραίτητο να μας παράσχετε οποιαδήποτε από αυτές τις πληροφορίες. Εάν όμως δεν το κάνετε, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παράσχουμε την υπηρεσία που ζητήσατε ή να ολοκληρώσουμε τη συναλλαγή σας.

Δεδομένα που συγκεντρώνονται αυτόματα

Συλλέγουμε στοιχεία σχετικά με την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας, στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής: ποιες σελίδες επισκέπτεστε, πόσα byte μεταφέρονται, σε ποιους συνδέσμους (link) κάνετε κλικ, ποιο υλικό διαβάζετε και ποιες άλλες ενέργειες πραγματοποιείτε στις ιστοσελίδες της CitroEnergy. Συλλέγουμε επίσης ορισμένα τυποποιημένα δεδομένα που στέλνονται από το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) σας σε κάθε ιστοσελίδα που επισκέπτεστε, όπως η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) σας, ο τύπος, οι δυνατότητες και η γλώσσα του browser, το λειτουργικό σας σύστημα, η ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στην ιστοσελίδα και η ιστοσελίδα, η οποία σας παρέπεμψε στη δική μας.  Δεν αντιστοιχίζουμε αυτές τις πληροφορίες στην ταυτότητά σας.

Η χρήση δεδομένων

Υπηρεσίες και συναλλαγές

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να παράσχουμε υπηρεσίες ή να διεξάγουμε συναλλαγές που έχετε ζητήσει, όπως η παροχή πληροφοριών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της CitroEnergy, η απάντηση σε αιτήματα πελατών για την παροχή υπηρεσιών, η διευκόλυνση της χρήσης των ιστοσελίδων μας, κ.ο.κ. Προκειμένου να σας προσφέρουμε μία πιο συνεκτική εμπειρία κατά την επαφή σας με την CitroEnergy, τα δεδομένα που συγκεντρώνουμε από τις ιστοσελίδες μας ενδέχεται να συνδυαστούν με δεδομένα που συγκεντρώνουμε με άλλους τρόπους.

Βελτίωση ιστοσελίδων

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να βελτιώσουμε τις ιστοσελίδες μας και τα σχετικά προϊόντα και τις υπηρεσίες της CitroEnergy ή για να κάνουμε τις ιστοσελίδες μας ευκολότερες στη χρήση, εξαλείφοντας την ανάγκη να εισάγετε επανειλημμένα τις ίδιες πληροφορίες ή εξατομικεύοντας τις ιστοσελίδες μας για να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας.

Επικοινωνία

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε, με την έγκρισή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω των ιστοσελίδων μας για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται από την CitroEnergy. Όταν συλλέγουμε δεδομένα που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, θα σας δίνεται πάντοτε η δυνατότητα να διακόψετε τη λήψη αυτών των μηνυμάτων. Επίσης, κάθε email που σας στέλνουμε θα περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο (link) κατάργησης συνδρομής για τη διακοπή της λήψης μηνυμάτων αυτού του είδους. Εάν επιλέξετε να καταργήσετε τη συνδρομή, θα σας διαγράψουμε από τη σχετική λίστα παραληπτών.

Κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων

Εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφηκαν παραπάνω, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην CitroEnergy μέσω των ιστοσελίδων μας δεν κοινοποιούνται σε τρίτους πέρα από την CitroEnergy χωρίς την έγκρισή σας.

Κοινοποίηση σε σχέση με συναλλαγές

Σε σχέση με ορισμένες συναλλαγές, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ορισμένα ή όλα τα προσωπικά σας δεδομένα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κυβερνητικούς φορείς καθώς και εταιρίες μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εκτέλεση της παραγγελίας.

Κοινοποίηση για άλλους λόγους

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή εάν φρονούμε καλόπιστα ότι αυτό απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομικές υποχρεώσεις ή με νομικές διαδικασίες που έχουν κινηθεί εναντίον μας, προκειμένου να προστατεύσουμε και να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας ή σε έκτακτες περιστάσεις για να προστατεύσουμε την προσωπική ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου.

Ασφάλεια

Η CitroEnergy έχει δεσμευτεί να προστατεύει την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Χρησιμοποιούμε μία ολόκληρη γκάμα από τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας που συμβάλλουν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή κοινοποίηση. Για παράδειγμα, αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε σε συστήματα υπολογιστών με περιορισμένη πρόσβαση, τα οποία βρίσκονται σε εγκαταστάσεις με επίσης περιορισμένη πρόσβαση.

Επανεξέταση των προσωπικών σας δεδομένων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να συμβουλευθείτε και να διορθώσετε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τις ιστοσελίδες μας, πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα όπου κοινοποιήσατε τα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ζητήσετε να εξετάσετε και να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί από τις ιστοσελίδες μας ή να ζητήσετε από την CitroEnergy να σταματήσει να τα χρησιμοποιεί. Ενδέχεται να ακολουθήσουμε κάποια βήματα για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας προτού σας δώσουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να διατηρούμε ακριβή τα δεδομένα σας ενημερώνοντάς μας για οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης επικοινωνίας, του τηλεφωνικού αριθμού ή της διεύθυνσης email σας.

Ενημέρωση παιδιών

Η CitroEnergy δεν συγκεντρώνει σκοπίμως στοιχεία από παιδιά και δεν στοχεύει, ούτε απευθύνει τις ιστοσελίδες της σε παιδιά.

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους (links) με άλλες ιστοσελίδες όπως επαγγελματικούς και κυβερνητικούς φορείς και εκδόσεις. Περιλαμβάνουμε επίσης συνδέσμους (links) με τρίτους παρόχους που φιλοξενούν, συντηρούν και λειτουργούν online εκπαιδευτικά προγράμματα. Παρότι προσπαθούμε να περιλαμβάνουμε συνδέσμους μόνο με ιστοσελίδες που συμμερίζονται τα δικά μας υψηλά πρότυπα και το σεβασμό της ιδιωτικής σφαίρας, δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο, την ασφάλεια ή τις πρακτικές προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν αυτές οι ιστοσελίδες.

Εφαρμογή της παρούσας δήλωσης απορρήτου

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη δήλωση ή τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την πλευρά μας, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα ανταποκριθούμε άμεσα στην ανησυχία σας και θα κάνουμε ότι μπορούμε για να βρούμε μία ικανοποιητική λύση.

Τροποποιήσεις της παρούσας δήλωσης απορρήτου

Η CitroEnergy ενδέχεται να ενημερώνει ανά περιόδους την παρούσα δήλωση απορρήτου. Όταν συμβαίνει αυτό, θα αλλάζουμε αντίστοιχα την ημερομηνία «τελευταίας ενημέρωσης» που εμφανίζεται στην αρχή και στο τέλος της δήλωσης απορρήτου. Θα λάβουμε την προαιρετική συναίνεσή σας για οποιεσδήποτε ενημερώσεις της παρούσας δήλωσης απορρήτου, οι οποίες επεκτείνουν ουσιωδώς τη διαβίβαση ή τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας με τρόπους που δεν προβλέπονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου κατά τη στιγμή της συλλογής τους.

© 2020 Citroenergy | All Rights Reserved.
Design & Development by