Μπαταρίες

< Επιστροφή στις κατηγορίες ανταλλακτικών

93 Προϊόν(τα)

 1. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092M60010
  Για
  • Μπαταρία: Μπαταρία AGM
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 3
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 40
  • Μήκος [mm]: 114
  • Πλάτος [mm]: 71
  • Υψος [mm]: 86
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: Y5
 2. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092M4F170
  Για
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 4
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 50
  • Μήκος [mm]: 121
  • Πλάτος [mm]: 71
  • Υψος [mm]: 93
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: Y5
 3. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092M4F180
  Για
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 5
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 60
  • Μήκος [mm]: 121
  • Πλάτος [mm]: 61
  • Υψος [mm]: 131
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: Y4
 4. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092M60040
  Για
  • Μπαταρία: Μπαταρία AGM
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 4
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 30
  • Μήκος [mm]: 114
  • Πλάτος [mm]: 71
  • Υψος [mm]: 106
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: Y5
 5. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092M60070
  Για
  • Μπαταρία: Μπαταρία AGM
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 6
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 105
  • Μήκος [mm]: 151
  • Πλάτος [mm]: 88
  • Υψος [mm]: 94
  • Διάταξη πόλου: 1
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: Y5
 6. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092M60060
  Για
  • Μπαταρία: Μπαταρία AGM
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 6
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 100
  • Μήκος [mm]: 114
  • Πλάτος [mm]: 71
  • Υψος [mm]: 131
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: Y5
 7. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092M60090
  Για
  • Μπαταρία: Μπαταρία AGM
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 5
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 120
  • Μήκος [mm]: 113
  • Πλάτος [mm]: 70
  • Υψος [mm]: 105
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: Y5
 8. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092M4F250
  Για
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 9
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 85
  • Μήκος [mm]: 136
  • Πλάτος [mm]: 76
  • Υψος [mm]: 134
  • Διάταξη πόλου: 1
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: Y6
 9. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092M60100
  Για
  • Μπαταρία: Μπαταρία AGM
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 8
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 135
  • Μήκος [mm]: 152
  • Πλάτος [mm]: 88
  • Υψος [mm]: 106
  • Διάταξη πόλου: 1
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: Y5
 10. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092M4F300
  Για
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 12
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 160
  • Μήκος [mm]: 136
  • Πλάτος [mm]: 82
  • Υψος [mm]: 161
  • Διάταξη πόλου: 1
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: Y6
 11. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092M4F290
  Για
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 11
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 150
  • Μήκος [mm]: 136
  • Πλάτος [mm]: 91
  • Υψος [mm]: 146
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: Y6
 12. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092M60130
  Για
  • Μπαταρία: Μπαταρία AGM
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 8
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 115
  • Μήκος [mm]: 149
  • Πλάτος [mm]: 70
  • Υψος [mm]: 105
  • Διάταξη πόλου: 1
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: Y11
 13. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092M60140
  Για
  • Μπαταρία: Μπαταρία AGM
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 10
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 150
  • Μήκος [mm]: 152
  • Πλάτος [mm]: 88
  • Υψος [mm]: 131
  • Διάταξη πόλου: 1
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: Y5
 14. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S30000
  Για FIAT
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 40
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 340
  • Μήκος [mm]: 175
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 15. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092M4F320
  Για
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 12
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 160
  • Μήκος [mm]: 136
  • Πλάτος [mm]: 82
  • Υψος [mm]: 162
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: Y6
 16. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092M60110
  Για
  • Μπαταρία: Μπαταρία AGM
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 8
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 150
  • Μήκος [mm]: 150
  • Πλάτος [mm]: 87
  • Υψος [mm]: 93
  • Διάταξη πόλου: 1
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: Y11
 17. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S30020
  Για OPEL
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 45
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 400
  • Μήκος [mm]: 207
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 18. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S40010
  Για FORD
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 44
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 440
  • Μήκος [mm]: 207
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 175
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 19. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092M4F350
  Για
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 14
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 190
  • Μήκος [mm]: 136
  • Πλάτος [mm]: 91
  • Υψος [mm]: 168
  • Διάταξη πόλου: 1
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: Y8
 20. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092M4F360
  Για
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 14
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 190
  • Μήκος [mm]: 136
  • Πλάτος [mm]: 91
  • Υψος [mm]: 168
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: Y8
 21. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092M4F340
  Για
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 14
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 190
  • Μήκος [mm]: 136
  • Πλάτος [mm]: 90
  • Υψος [mm]: 167
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: Y8
 22. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S40001
  Για FIAT
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 44
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 420
  • Μήκος [mm]: 175
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 23. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092M60120
  Για
  • Μπαταρία: Μπαταρία AGM
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 9
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 200
  • Μήκος [mm]: 150
  • Πλάτος [mm]: 87
  • Υψος [mm]: 110
  • Διάταξη πόλου: 1
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: Y11
 24. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S40020
  Για OPEL
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 52
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 470
  • Μήκος [mm]: 207
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 25. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S40230
  Για MITSUBISHI
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 45
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 330
  • Μήκος [mm]: 238
  • Πλάτος [mm]: 129
  • Υψος [mm]: 227
  • Διάταξη πόλου: 1
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 26. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092M60170
  Για
  • Μπαταρία: Μπαταρία AGM
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 11
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 230
  • Μήκος [mm]: 150
  • Πλάτος [mm]: 87
  • Υψος [mm]: 110
  • Διάταξη πόλου: 1
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: Y11
 27. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092M60160
  Για
  • Μπαταρία: Μπαταρία AGM
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 11
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 160
  • Μήκος [mm]: 150
  • Πλάτος [mm]: 88
  • Υψος [mm]: 105
  • Διάταξη πόλου: 1
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: Y5
 28. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092M60190
  Για
  • Μπαταρία: Μπαταρία AGM
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 12
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 215
  • Μήκος [mm]: 151
  • Πλάτος [mm]: 70
  • Υψος [mm]: 131
  • Διάταξη πόλου: 1
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: Y11
 29. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092M60180
  Για
  • Μπαταρία: Μπαταρία AGM
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 12
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 200
  • Μήκος [mm]: 152
  • Πλάτος [mm]: 88
  • Υψος [mm]: 147
  • Διάταξη πόλου: 1
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: Y5
 30. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S50020
  Για BMW
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 54
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 530
  • Μήκος [mm]: 207
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 31. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S40300
  Για HONDA
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 40
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 330
  • Μήκος [mm]: 187
  • Πλάτος [mm]: 140
  • Υψος [mm]: 227
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B01
  • Eίδος τελικού πόλου: 3
 32. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S40180
  Για CHEVROLET
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 40
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 330
  • Μήκος [mm]: 187
  • Πλάτος [mm]: 140
  • Υψος [mm]: 227
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: 3
 33. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S40190
  Για
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 40
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 330
  • Μήκος [mm]: 187
  • Πλάτος [mm]: 127
  • Υψος [mm]: 227
  • Διάταξη πόλου: 1
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: 3
 34. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S40050
  Για RENAULT
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 60
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 540
  • Μήκος [mm]: 242
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 35. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S30030
  Για ALFA ROMEO
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 45
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 400
  • Μήκος [mm]: 207
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Διάταξη πόλου: 1
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 36. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092M4F450
  Για
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 19
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 100
  • Μήκος [mm]: 186
  • Πλάτος [mm]: 82
  • Υψος [mm]: 171
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: Y10
 37. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S40220
  Για MITSUBISHI
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 45
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 330
  • Μήκος [mm]: 238
  • Πλάτος [mm]: 129
  • Υψος [mm]: 227
  • Διάταξη πόλου: 1
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: 3
 38. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S40200
  Για NISSAN
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 45
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 330
  • Μήκος [mm]: 238
  • Πλάτος [mm]: 129
  • Υψος [mm]: 227
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: 3
 39. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S40210
  Για TOYOTA
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 45
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 330
  • Μήκος [mm]: 238
  • Πλάτος [mm]: 129
  • Υψος [mm]: 227
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 40. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092M60200
  Για
  • Μπαταρία: Μπαταρία AGM
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 12
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 190
  • Μήκος [mm]: 152
  • Πλάτος [mm]: 70
  • Υψος [mm]: 150
  • Διάταξη πόλου: 1
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: Y11
 41. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S50050
  Για RENAULT
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 63
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 610
  • Μήκος [mm]: 242
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 42. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S50040
  Για BMW
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 61
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 600
  • Μήκος [mm]: 242
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 175
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 43. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S30050
  Για BMW
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 56
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 480
  • Μήκος [mm]: 242
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 44. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S30060
  Για FIAT
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 56
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 480
  • Μήκος [mm]: 242
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Διάταξη πόλου: 1
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 45. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092M60230
  Για
  • Μπαταρία: Μπαταρία AGM
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 18
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 250
  • Μήκος [mm]: 177
  • Πλάτος [mm]: 88
  • Υψος [mm]: 156
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: Y4
 46. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S40040
  Για BMW
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 60
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 540
  • Μήκος [mm]: 242
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 175
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1

  Κανονική Τιμή: 72,09 €

  Special Price 58,14 €

 47. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S30041
  Για BMW
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 53
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 500
  • Μήκος [mm]: 242
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 175
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 48. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S40070
  Για BMW
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 72
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 680
  • Μήκος [mm]: 278
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 175
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 49. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S50010
  Για BMW
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 52
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 520
  • Μήκος [mm]: 207
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 175
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 50. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092M4F520
  Για
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 25
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 300
  • Μήκος [mm]: 186
  • Πλάτος [mm]: 130
  • Υψος [mm]: 171
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: Y10
 51. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S50070
  Για BMW
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 74
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 750
  • Μήκος [mm]: 278
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 175
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 52. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S30080
  Για BMW
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 70
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 640
  • Μήκος [mm]: 278
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1

  Κανονική Τιμή: 81,52 €

  Special Price 65,74 €

 53. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S40250
  Για CHEVROLET
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 60
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 540
  • Μήκος [mm]: 232
  • Πλάτος [mm]: 173
  • Υψος [mm]: 225
  • Διάταξη πόλου: 1
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 54. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S40240
  Για
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 60
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 540
  • Μήκος [mm]: 232
  • Πλάτος [mm]: 173
  • Υψος [mm]: 225
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 55. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S40060
  Για ALFA ROMEO
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 60
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 540
  • Μήκος [mm]: 242
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Διάταξη πόλου: 1
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 56. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S30070
  Για BMW
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 70
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 640
  • Μήκος [mm]: 278
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 175
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 57. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S40270
  Για ALFA ROMEO
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 70
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 630
  • Μήκος [mm]: 271
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 220
  • Διάταξη πόλου: 1
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B01
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 58. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S40260
  Για MERCEDES-BENZ
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 70
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 630
  • Μήκος [mm]: 271
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 220
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B01
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 59. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S40090
  Για FIAT
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 74
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 680
  • Μήκος [mm]: 278
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Διάταξη πόλου: 1
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 60. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S40080
  Για BMW
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 74
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 680
  • Μήκος [mm]: 278
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 61. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S5A050
  Για BMW
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 60
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 680
  • Μήκος [mm]: 242
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 62. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S40110
  Για LAND ROVER
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 80
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 740
  • Μήκος [mm]: 315
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 63. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S40100
  Για BMW
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 80
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 740
  • Μήκος [mm]: 315
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 175
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 64. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S50080
  Για BMW
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 77
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 780
  • Μήκος [mm]: 278
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 65. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S30130
  Για BMW
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 90
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 720
  • Μήκος [mm]: 353
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 66. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092L50050
  Για
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 60
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 560
  • Μήκος [mm]: 242
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 67. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S50110
  Για LAND ROVER
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 85
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 800
  • Μήκος [mm]: 315
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 68. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S40280
  Για MITSUBISHI
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 95
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 830
  • Μήκος [mm]: 306
  • Πλάτος [mm]: 173
  • Υψος [mm]: 225
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B01
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 69. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S40290
  Για NISSAN
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 95
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 830
  • Μήκος [mm]: 306
  • Πλάτος [mm]: 173
  • Υψος [mm]: 225
  • Διάταξη πόλου: 1
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B01
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 70. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S40130
  Για BMW
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 95
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 800
  • Μήκος [mm]: 353
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 71. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S50130
  Για BMW
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 100
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 830
  • Μήκος [mm]: 353
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 72. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092L50130
  Για
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 90
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 800
  • Μήκος [mm]: 353
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 73. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S4E110
  Για
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 80
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 800
  • Μήκος [mm]: 315
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
  • Μπαταρία: Μπαταρία EFB
 74. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S4E051
  Για
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 60
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 640
  • Μήκος [mm]: 242
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 75. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S5A080
  Για BMW
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 70
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 760
  • Μήκος [mm]: 278
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1

  Κανονική Τιμή: 145,02 €

  Special Price 116,95 €

 76. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S50150
  Για AUDI
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 110
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 920
  • Μήκος [mm]: 393
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 77. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S4E070
  Για FORD
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 65
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 650
  • Μήκος [mm]: 278
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 175
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
  • Μπαταρία: Μπαταρία EFB
 78. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092T30750
  Για
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 120
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 680
  • Μήκος [mm]: 513
  • Πλάτος [mm]: 189
  • Υψος [mm]: 215
  • Διάταξη πόλου: 3
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 79. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S4E081
  Για
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 70
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 760
  • Μήκος [mm]: 278
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 80. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S4E100
  Για FORD
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 75
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 800
  • Μήκος [mm]: 315
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 175
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
  • Μπαταρία: Μπαταρία EFB
 81. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092T40760
  Για
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 140
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 800
  • Μήκος [mm]: 513
  • Πλάτος [mm]: 189
  • Υψος [mm]: 223
  • Διάταξη πόλου: 3
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B03
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 82. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092T40750
  Για MERCEDES-BENZ
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 140
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 800
  • Μήκος [mm]: 513
  • Πλάτος [mm]: 189
  • Υψος [mm]: 223
  • Διάταξη πόλου: 3
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 83. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S4E111
  Για
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 80
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 800
  • Μήκος [mm]: 315
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 84. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092T30420
  Για KIA
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 125
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 1000
  • Μήκος [mm]: 286
  • Πλάτος [mm]: 269
  • Υψος [mm]: 230
  • Διάταξη πόλου: 2
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 85. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S5A130
  Για BMW
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 95
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 850
  • Μήκος [mm]: 353
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 86. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092L50750
  Για
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 140
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 800
  • Μήκος [mm]: 513
  • Πλάτος [mm]: 189
  • Υψος [mm]: 223
  • Διάταξη πόλου: 3
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 87. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092T30790
  Για
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 180
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 1100
  • Μήκος [mm]: 513
  • Πλάτος [mm]: 223
  • Υψος [mm]: 223
  • Διάταξη πόλου: 4
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B03
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 88. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092T50770
  Για RENAULT TRUCKS
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 180
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 1000
  • Μήκος [mm]: 513
  • Πλάτος [mm]: 223
  • Υψος [mm]: 223
  • Διάταξη πόλου: 3
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 89. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S5A150
  Για PORSCHE
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 105
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 950
  • Μήκος [mm]: 394
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 90. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092S5A110
  Για BMW
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 80
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 800
  • Μήκος [mm]: 315
  • Πλάτος [mm]: 175
  • Υψος [mm]: 190
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B13
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 91. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092L50770
  Για
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 180
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 1000
  • Μήκος [mm]: 513
  • Πλάτος [mm]: 223
  • Υψος [mm]: 223
  • Διάταξη πόλου: 3
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 92. Μπαταρία

  Μπαταρία
  BOSCH - Κωδικός: 0092T50800
  Για
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 225
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 1150
  • Μήκος [mm]: 518
  • Πλάτος [mm]: 276
  • Υψος [mm]: 242
  • Διάταξη πόλου: 3
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: 1
 93. ΜΠΑΤΑΡΙΑ (L),230ΑΗ 518X276X242

  ΜΠΑΤΑΡΙΑ (L),230ΑΗ 518X276X242
  BOSCH - Κωδικός: 0092L50800
  Για
  • Τάση [V]: 12
  • Χωρητικότητα μπαταρίας [Ah]: 230
  • Ρεύμα ελέγχου ψύχους ΕΝ (Α): 1150
  • Μήκος [mm]: 518
  • Πλάτος [mm]: 276
  • Υψος [mm]: 242
  • Διάταξη πόλου: 3
  • Παραλλαγή στηρίγματος δαπέδου: B00
  • Eίδος τελικού πόλου: 1

93 Προϊόν(τα)

Bosch

© 2020 Citroenergy | All Rights Reserved.
Design & Development by