Επιστροφή Προϊόντων Λόγω Λάθους Παραγγελίας

Επιστροφές προϊόντων/ανταλλακτικών γίνονται δεκτές λόγω λάθους παραγγελίας μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την παραλαβή τους και μόνο για αντικατάσταση με άλλο όμοιο ανταλλακτικό/ά.

  1. Το προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί σε καμία περίπτωση.
  2. Σε όσα φέρουν ταινία ασφαλείας , θα πρέπει αυτή να είναι άθικτη.
  3. Η συσκευασία θα πρέπει να έχει διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση, όπως η αρχική της κατάσταση.

Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρία μας, έχει το δικαίωμα άρνησης της επιστροφής του προϊόντος.

Το κατάστημα μας θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα πριν από οποιαδήποτε ενέργεια.

Το μεταφορικό κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη.

Σε περίπτωση δικού μας λάθους όλα τα έξοδα επιβαρύνουν αποκλειστικά την εταιρεία μας και μόνο.

(άρθρο 4, παρ. 10 του ν. 2251/94) .

© 2020 Citroenergy | All Rights Reserved.
Design & Development by